Budowa komórki bakteryjnej

Stroje regionalne i ludowe, suknie ślubne, materiał na firany

Temat: MIKROBIOLOGIA - kolokwium
...5. Wzrost drobnoustrojów na podłożach płynnych i stałych. 6. Pożywki. Rodzaje podłoży. Przygotowanie podłoży do posiewu. Posiewy. 7. Czynniki fizyczne mające wpływ na wzrost drobnoustrojów (temperatura, ciśnienie osmotyczne, pH środowiska, potencjał oksydo-redukcyjny, aktywność wodna, promieniowanie). 8. Morfologia bakterii. Wielkość i kształt bakterii właściwych. Bakterie o odmiennej morfologii. 9. Budowa komórki bakteryjnej i funkcje jej organelli. 10. Ruch drobnoustrojów. 11. Formy przetrwalne (tworzenie endospory, budowa i właściwości i kiełkowanie przetrwalnika) . Różnice między komórką wegetatywną i przetrwalnikiem. 12. Metabolizm drobnoustrojów. Odżywianie drobnoustrojów (podział drobnoustrojów ze względu na źródło węgla; źródła węgla - piramida węglowa, źródla azotu, soli mineralnych) 13....
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=93Temat: 1733
Bakterie Gram-ujemne, G- — bakterie barwi?ce si? na czerwono w barwieniu metod? Grama. W budowie komórki bakterii G-, w przeciwie?stwie do Gram-dodatnich, wyró?nia si? zewn?trzn? b?on? komórkow?. ?ciana komórkowa bakterii G- jest cie?sza, zawiera mniej warstw peptydoglikanu (mureiny). Bakterie G+ zatrzymuj? fiolet krystaliczny i nawet po odbarwianiu acetonem lub etanolem pozostaj? ciemno zabarwione. Tymczasem G- wi??? niewiele fioletu i ?atwo si? odbarwiaj?. Pó?niej dobarwiane s? zwykle na czerwono. Rozró?nianie bakterii G+ i G-...
Źródło: rapgraforum.com/index.php?showtopic=17140


Temat: Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie - P.Singleto
Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie Autorzy: Paul Singleton Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, wyd. 1 Oprawa: miękka foliowana, 473 str., Wymiary: 170*240 mm ISBN 83-01-13212-4 Opis: W książce zawarta jest cała najnowsza wiedza o bakteriach. Autor podaje podstawowe informacje o budowie komórki bakteryjnej, jej wzroście i metabolizmie. Bardzo dużo miejsca poświęca genetyce i biologii molekularnej bakterii: są to nowe informacje, dotąd niespotykane w innych publikacjach na świecie. Obszernie omawia bakteriofagi. W części dotyczącej roli bakterii w otaczającym świecie przedstawia oddziaływanie bakterii ze środowiskiem; ich udział w cyklach przemian związków istotnych dla organizmów żywych; rolę...
Źródło: forum.dobreebooki.pl/viewtopic.php?t=834


Temat: Informacje o przedmiotach
...omówienie procesów życiowych mikroorganizmów mających kluczowe znaczenie w produkcji oraz psuciu żywności i innych produktów przemysłowych, jak również zwrócenie uwagi na istniejące ze strony drobnoustrojów zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi . Treść przedmiotu: Wykład 1: Mikrobiologia jako nauka: *przedmiot badań; *rys historyczny, polscy mikrobiolodzy; *rozwój mikrobiologii jako nauki (działy). (1 godz.) Wykład 2: Budowa komórki bakteryjnej: *podział na Procaryota i Eucaryota; *struktury zewnętrzne, anatomia komórki bakteryjnej; *skład chemiczny. (2 godz.) Hodowla bakterii: *zapotrzebowanie żywieniowe bakterii; *bakterie auto- i heterotroficzne; *pożywki bakteriologiczne; *warunki fizyczne dla wzrostu bakterii. (1 godz.) Wykład 3: Rozmnażanie i wzrost bakterii: *czyste kultury i charakterystyka wzrostu bakterii; *ilościowe...
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=71


Copyright (c) 2009 Stroje regionalne i ludowe, suknie ślubne, materiał na firany | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.